ใช้ Hug หมดแล้วไปไหน ?

♻️ REFILL & REUSE

▷ เพราะขวดพลาสติกมีอายุขัยที่ยาวนานเกินกว่าจะใช้ครั้งเดียวทิ้ง การรีฟิลใช้ขวดเดิมซ้ำจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

พกขวดเดิม ไปเติม Hug ได้ที่นี่เลย :
https://hugorganic.com/where-to-buy/#refill-shop

.

♻️ RECYCLE

▷ ขวด แยกเป็นพลาสติก PET นำไปขายให้ลุงซาเล้งได้

▷ สติกเกอร์ เป็นพลาสติกรวม สามารถส่งไปที่ N15 Technology เพื่อนำไปกำจัดขยะโดยวิธีบดย่อยเพื่อเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนได้

.
.
.

? หลังจากดูแลผิวจากธรรมชาติด้วย Hug แล้ว อย่าลืมดูแลธรรมชาติกลับด้วยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดและนำไปจัดการอย่างถูกวิธีกันด้วยนะ