Our story

HUG เกิดจาก ความรัก ที่อยากส่งมอบสุขภาพผิวที่ดีให้กับคนในครอบครัว
คนรอบข้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมบนโลกที่เราอาศัยอยู่
Hug Logo

เราจึงเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ใช้ในชีวิตประจำวันสูตรอ่อนโยน ผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติใกล้เคียง 100% มากที่สุด 
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตรายและสารเคมีที่ไม่จำเป็นแต่ผิว เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว รวมถึงผู้ที่มีปัญหาผิวแพ้ง่าย

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ Hug พยายามคิดค้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ทุกคนหันมาสนใจเรื่องของการ Refill Reused Recycle
เพื่อช่วยลดขยะและลดผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

สิ่งที่ Hug ตั้งใจทำจึงเป็นการส่งมอบความรักผ่านสุขภาพผิวที่ดีจากส่วนผสมธรรมชาติ โดยที่เราไม่ลืมที่จะดูแลธรรมชาติกลับคืนด้วยเช่นกัน 
เปรียบเสมือน การกอด ที่เราเชื่อว่าเป็นการแสดงความรักที่ดีที่สุดเพราะเราได้เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกัน

Our philosophy
ปรัชญาที่เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ คือการส่งมอบความรัก และอ้อมกอดให้กับคนในครอบครัวของ HUG
ซึ่งหมายถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงปลายทางของบรรจุภัณฑ์
Family

Hug ตั้งใจพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นในเรื่องของคุณภาพในการแก้ปัญหาผิวได้จริงและช่วยให้ผิวสุขภาพดีขึ้นในระยะยาว เพราะลูกค้าทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเรา

Organic Farm

และครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นของเราก็คือประเทศไทย โดย Hug พยายามสรรหาวัตถุดิบออร์แกนิคของไทย นำมาวิจัยพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศในฐานะสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย

Environment

เพราะเรามีโลกเพียงแค่ใบเดียว โลกของเราที่เราต้องดูแล 
HUG ในฐานะผู้ผลิตสินค้า เรายึดมั่นในการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อทั้งผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึงตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติที่ใกล้เคียง 100% ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดขยะหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการตอบแทนธรรมชาติที่ได้มอบสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับเรา