Showing all 4 results

100% Natural Bathroom Cleaner – 1000 ml

250.00 ฿

NATURAL BATHROOM CLEANER [1000 ml]

• ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
• อ่อนโยนต่อผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง กลิ่นธรรมชาติ ไม่ทำลายเยื่อบุจมูก
• ป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ไม่ทำลายพื้นผิวต่างๆ
• ขจัดคราบฝังแน่น คราบสกปรกบนพื้นผิว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100% Natural Dishwashing Liquid – 1000 ml

250.00 ฿

NATURAL DISHWASHING LIQUID [1000 ml]

• ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
• ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการเน่าเสียหรือกลิ่นเหม็นในท่อ
• ถนอมผิวมือ อ่อนโยนต่อผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง
• ชำระล้างคราบสกปรก ไขมัน และกลิ่นคาวที่ติดภาชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100% Natural Floor Cleaner – 1000 ml

250.00 ฿

NATURAL FLOOR CLEANER [1000 ml]

• ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
• อ่อนโยนต่อผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง
• ป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ไม่ทำลายพื้นผิวต่างๆ
• ขจัดคราบฝังแน่นตามร่องยาแนว คราบสกปรกบนพื้นผิว ดูดซับฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100% Natural Laundry Detergent – 1000 ml

250.00 ฿

NATURAL LAUNDRY DETERGENT [1000 ml]

• ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
• ไม่มีสารเคมีตกค้างในเสื้อผ้า ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง
• ขจัดคราบสกปรกและกลิ่นเหม็นอับบนเสื้อผ้า โดยไม่ทำลายสีและเส้นใย ผ้านุ่มฟูโดยไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม